SOS dla fali ofiar oszustw na tle RODO

28 listopada 2018 |

RODO wywołało burzę w zasadzie wszędzie, gdzie tylko mogło. Zarówno w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorców jak i ich klientów. Wśród organów odpowiedzialnych za przyjęcie i egzekwowanie przepisów. Nic więc dziwnego, że w chaosie dostosowywania rzeczywistości do nowej regulacji pojawiły się nielegalne próby zarobienia na nieświadomości przedsiębiorców. O takich próbach pisaliśmy już wcześniej na naszym Blogu  w artykule Metoda „na RODO”. Kolejną nowością są wezwania do zapłaty określonej kwoty w związku z dokonanymi „czynnościami sprawdzającymi”, pod rygorem wszczęcia postępowań grożących nałożeniem dodatkowych kar w wysokości do 20 mln euro lub do 4 % wartości wolumenu światowego obrotu przedsiębiorstwa w przypadku braku terminowej zapłaty [1]. Państwo nie pozostało obojętne na takie zjawiska i planuje zmiany w przepisach, których celem ma być ochrona przed oszustami.

 

 

Planowane zmiany w kodeksie karnym

 

Projekt ustawy [2] dostosowującej nasze krajowe przepisy do RODO zawiera propozycję zmiany m.in. art. 115 § 12 kodeksu karnego. Zmianie ma ulec pojęcie groźby bezprawnej. Zgodnie z projektowanym brzemieniem, groźbą bezprawną ma być „zarówno groźba o której mowa w art. 190, jak i groźba spowodowania postępowania karnego lub innego postępowania, w którym może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna, jak również rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej”. Dla porównania, obecna regulacja stanowi, że „groźbą bezprawną jest zarówno groźba, o której mowa w art. 190 jak i groźba spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej”. Projektowane przepisy rozszerzają zatem definicję groźby karalnej poprzez jej zastrzeżenie także dla przypadków zastraszania wszczęciem przewidzianego w RODO postępowania o nałożenie administracyjnej kary pieniężnej. W jednym z ostatnich wywiadów dr Maciej Kawecki wprost przyznał, iż zaprojektowanie takiej zmiany jest podyktowane ilością zawiadomień o  RODO-naruszycielach [3].

 

Nie zawsze groźba karalna

 

Nie każdy przypadek poinformowania o możliwości wszczęcia postępowania administracyjnego będzie stanowił groźbę karalną. Projektowane przepisy podtrzymują obowiązujący wyjątek, zgodnie z którym nie stanowi groźby bezprawnej zapowiedź spowodowania postępowania, jeżeli ma ona na celu ochronę prawa naruszonego zachowaniem zagrożonym administracyjną karą pieniężną. Przekładając to na bardziej ludzki język, o groźbie karalnej nie ma mowy jeżeli osoba której prawa zostały naruszone wezwie administratora o zaprzestanie naruszeń, zastrzegając jednocześnie iż w  przypadku bezczynności administratora złoży skargę do organu nadzorczego.

 

Jak oceniamy projektowane przepisy?

 

Jesteśmy zdecydowanie na TAK dla powyższych zmian! Skala problemu z RODO-naruszycielami rośnie w niebezpiecznie szybkim tempie. Biorąc pod uwagę dosyć powszechne negatywne nastawienie do przepisów RODO działania prawodawcze należy ocenić na plus – być może zdołają one zmienić stanowisko chociaż części RODOsceptyków. 🙂

 

 

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

 

[1] https://uodo.gov.pl/pl/138/565

 

[2] projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 z dnia 22 października 2018 r. dostępny na stronie https://mc.bip.gov.pl/projekty-aktow-prawnych-mc/149781_projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-zwiazku-z-zapewnieniem-stosowania-rozporzadzenia-2016-679.html 

 

[3] https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1349040,kawecki-o-rodo-i-zmianach-w-zawodach-prawniczych.html?fbclid=IwAR2nWHjHwzIYoxjWSWBbnvY8FnNfnJRsUJNNAjRJqc6t_nXTke2XO8q1Q9Q 

 


Skontaktuj się z doradcą

Porozmawiajmy

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ